I.Bảo hành

 • Hàng mua tại Công ty TNHH Quốc Hữu Hoàng có dán tem bảo hành, hoặc phiếu bảo hành đi kèm.
 • Thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem hoặc phiếu bảo hành và được tính từ ngày nghiệm thu kiểm tra hàng hoá.
 • Điều kiện bảo hành:
 • Sản phẩm được bảo hành do lỗi của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
 • Khi bảo hành phải xuất trình phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành còn hiệu lực.
 • Chế độ bảo hành không áp dụng cho các trường  hợp sau:
 1. Tự ý sửa chữa hàng hoá khi chưa được sự đồng ý của nhà cung cấp.
 2. Sản phẩm bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.
 3. Hư hỏng bởi tác động do nhiệt nóng, hoá chất, các tác động cơ học mạnh.
 4. Sử dụng, bảo quản sai kỹ thuật, hư hỏng do thiên tai hoặc tai nạn.

II.Đổi hàng

 • Hàng mua tại Công ty TNHH Quốc Hữu Hoàng có dán tem bảo hành, hoặc hoá đơn đi kèm.
 • Thời gian đổi hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua hàng.
 • Điều kiện đổi hàng:
 • Hàng còn mới, chưa sử dụng, chưa tháo bao, không trầy xước, hỏng hóc.
 • Sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
 • Hàng đổi lại sẽ được quy đổi bằng mệnh giá khi mua.

III.Trả hàng

 • Hàng mua tại Công ty TNHH Quốc Hữu Hoàng có dán tem bảo hành, hoặc hoá đơn đi kèm.
 • Thời gian trả hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
 • Điều kiện trả hàng:
 • Hàng còn mới, chưa sử dụng, chưa tháo bao, không trầy xước, hỏng hóc.
 • Sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
 • Hàng trả lại sẽ được quy đổi bằng mệnh giá khi mua.