Bình chữa cháy CO² YC-10X

YC-10X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy CO² YVC-10

YVC-10/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC 5.6kg

YA-4V/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC YA-20X

YA-20X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC YA-10X

YA-10X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC 6.8kg

YA-6X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC YA-5X

YA-5X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC YA - 4X

YA-4X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Nhiệt độ làm việc: từ -20°C đến 50°C

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC YA-3X

YA-3X/ YAMATO (Nhật Bản - VN)

- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép

- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V

- Nhiệt độ làm việc: từ -20°C đến 50°C

- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.

Bảo hành 3 năm 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC 8kg

YA-8V / YAMATO (Nhật Bản - VN)
- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép
- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2bar 
- Áp suất thử: 2.5bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20°C đến 50°C
- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.
Bảo hành 3 năm 

GIÁ 1.150.000đ

Giá: 1.150.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy bột ABC 6.8kg

YA-6VD II / YAMATO (Nhật Bản - VN)
- Chất liệu: bột khô ABC nén áp suất, vỏ bình bằng thép
- Bột ABC dùng chữa các đám cháy loại rắn, lỏng, khí và thiết bị có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2bar 
- Áp suất thử: 2.5bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20°C đến 50°C
- Có tem của bộ công an trên mỗi sản phẩm.
Bảo hành 3 năm 

GIÁ 950.000đ

Giá: 950.000₫
Chi tiết
Xe đẩy chữa cháy CO² 24kg

MT24 / Trung Quốc
- Chất liệu: khí CO2 hoá lỏng, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép dày chịu lực
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, khí, thiết bị điện
- Có bánh xe đẩy, vòi xịt dài
- Kích thước: 60 x 84 x 140cm
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 4.300.000

Giá: 4.300.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy CO² 5 kg

MT5 / Trung Quốc
- Chất liệu: khí CO2 hoá lỏng, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép dày chịu lực
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, khí, thiết bị điện
- Sau khi xịt, khí CO2 sẽ bay hơi hết 
- Kích thước: 54 x 13.5 x 13.5cm
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 550.000đ

Giá: 550.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy CO² 3kg

MT3 / Trung Quốc
- Chất liệu: khí CO2 hoá lỏng, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép dày chịu lực
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, khí, thiết bị điện
- Sau khi xịt, khí CO2 sẽ bay hơi hết 
- Kích thước: 48 x 12.5 x 12.5cm
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 350.000đ

Giá: 350.000₫
Chi tiết
Xe đẩy chữa cháy BC 35kg

MFLZ35 ABC / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, lỏng, khí và thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Có báng xe đẩy và dây vòi dài ~1.5m
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 2.100.000đ

Giá: 2.100.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy ABC 8kg

MFLZ8 / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, lỏng, khí và thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2 bar, áp suất thử: 2.5 bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 330.000đ

Giá: 330.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy ABC 4kg

MFLZ4 / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô ABC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy rắn, lỏng, khí và thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2 bar, áp suất thử: 2.5 bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 230.000đ

Giá: 230.000₫
Chi tiết
Xe đẩy chữa cháy BC 35kg

MFZ35 BC / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy lỏng, thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Có báng xe đẩy và dây vòi dài ~1.5m
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 1.700.000đ

Giá: 1.700.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy BC 8kg

MFZ8 / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy lỏng, thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2 bar, áp suất thử: 2.5 bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 250.000đ

Giá: 250.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy BC 4kg

MFZ4 / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy lỏng, thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2 bar, áp suất thử: 2.5 bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 165.000đ

Giá: 165.000₫
Chi tiết
Bình chữa cháy BC 2kg

MFZ2 / Trung Quốc
- Chất liệu: bột khô BC, nén áp suất
- Vỏ bình bằng thép, có đồng hồ đo áp suất
- Dùng chữa cháy các chất cháy lỏng, thiết bị điện có điện lưu đến 380V
- Áp suất làm việc: 1.2 bar, áp suất thử: 2.5 bar
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 145.000đ

Giá: 145.000₫
Chi tiết
Bình Fire Stop 1000ml

F1-24 / Fire Stop (Trung Quốc)
- Chất liệu: dạng bọt chữa cháy
- Vỏ bình bằng hợp kim nhôm
- Dùng chữa đám cháy nhỏ, cháy xe máy, ô tô nhỏ
- Dung tích: 1000ml
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
- Kích thước: 29 x 8 x 8 cm
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 70.000đ

Giá: 70.000₫
Chi tiết
Bình Fire Stop 500ml

F1-23 / Fire Stop (Trung Quốc)
- Chất liệu: dạng bột chữa cháy
- Vỏ bình bằng hợp kim nhôm
- Dùng chữa đám cháy nhỏ, cháy xe máy, ô tô nhỏ
- Dung tích: 500ml
- Nhiệt độ làm việc: từ -20ºC đến 50ºC
- Kích thước: 25 x 7 x 7 cm
Bảo hành: 6 tháng ~ 12 tháng

Giá 55.000đ

Giá: 55.000₫
Chi tiết