Nón bảo hộ BB03 – Việt Nam
- Chất liệu: nhựa HDPE
- Tính năng: 
 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn
- Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998
Màu:  Trắng | Vàng cam | Xanh dương | Xanh lá | Đỏ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá : 20.500 đ – Liên hệ để có giá tốt
Giá: 20.500₫
Chi tiết
Nón bảo hộ Proguard HG2 – Malaysia

Bảo hành : 6 tháng ~ 12 tháng

Màu: Trắng | Vàng

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lỗ thông hơi
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Chất liệu: nhựa ABS

Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1

Xuất xứ: Proguard – Malaysia

Giá : 130.000 đ

Giá: 130.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ SSEDA 2 – Hàn Quốc

Chất liệu: nhựa ABS

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lót mút xốp

Màu: Trắng | Vàng chanh

Tiêu Chuẩn: KCS (Korea) 

Xuất xứ: SSEDA – Korea

Bảo hành : 6 ~ 12 tháng

Giá : 110.000 đ

Giá: 110.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ Longdar SM924 – Đài Loan

Chất liệu: nhựa PP chịu lực

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 4 băng giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện
 • Có lỗ thông hơi

Màu: Trắng | Vàng chanh

Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1, EN 397, CE 

Xuất xứ: Longdar – Taiwan

Bảo hành : 6 tháng ~ 12 tháng

Giá : 75.000 đ

Giá: 75.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ Longdar SM906 – Đài Loan

Chất liệu: nhựa PP chịu lực

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn hoặc chốt cài
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu: Trắng | Vàng chanh

Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1, EN 397, CE 

Xuất xứ: Longdar – Taiwan

Bảo hành : 6 tháng ~ 12 tháng

Giá : 99.000 đ

Giá: 99.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ Longdar SM901 – Đài Loan

Chất liệu: nhựa PP chịu lực

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nhựa có 4 điểm giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu: Trắng | Vàng chanh

Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1, EN 397, CE  

Xuất xứ: Longdar – Taiwan

Bảo hành : 6 tháng ~ 12 tháng

Giá : 72.000 đ

Giá: 72.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD04 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu sắc: Trắng| Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương | Đỏ | Xanh lá

Tiêu chuẩn: TCVN6407: 1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 48.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 48.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD03 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu sắc: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương

Tiêu chuẩn TCVN6407:1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 41.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 41.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD02 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa ABS cách điện

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Mũ cách điện, có phiếu kiểm định của Quatest 3
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu sắc: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh

Tiêu chuẩn TCVN6407:1998 ,  ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 63.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 63.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD01 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: Trắng| Vàng cam | Vàng chanh | Xanh Dương

Tiêu chuẩn TCVN6407: 1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam.

Giá : 33.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 33.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB02 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: trắng| vàng cam| vàng chanh | xanh dương.

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 23.500 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 23.500₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB01 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn

Màu: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 30.000 đ – liên hệ để có giá tốt

Giá: 30.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB04 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu:  Trắng | Vàng cam | Xanh dương

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 17.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 17.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB013 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: Trắng | Vàng cam | Xanh dương | Đỏ

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 27,000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 27.000₫
Chi tiết
Nón cách điện Bullard S51 – USA

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn (R) hoặc cài (P)
 • Lồng nón có 4 băng giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Chất liệu: nhựa HDPE chịu lực

Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1, CSA, EN 397

Xuất xứ: Bullard – USA

Màu: Trắng | Vàng chanh

Bảo hành : 12 ~ 24 tháng

Giá : S51R = 230.000 đ | S51P = 165.000 đ

 

Giá: 165.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ Prism Clean DMS-1001A – Hàn Quốc

Chất liệu: nhựa ABS

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lót mút xốp

Màu: Trắng | Vàng cam

Tiêu Chuẩn: KCS (Korea) 

Xuất xứ: Prism Clean – Korea

Bảo hành : 6 tháng ~ 12 tháng

Giá : liên hệ để có giá tốt nhất.

Giá: 0₫
Chi tiết
Mũ BHLD SSEDA IV - Hàn Quốc

Chất liệu: nhựa ABS

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lót mút xốp

Màu: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh | Đỏ | Cam | Xanh Dương

Tiêu Chuẩn: KCS (Korea), EN397, ANSI Z89.1

Xuất xứ: SSEDA – Korea

Bảo hành : 6 ~ 12 tháng

Giá : 120.000 đ

Giá: 120.000₫
Chi tiết