Găng tay cách điện 1KV Novax

Class 0 / Novax (Malaysia)
- Chất liệu: cao su cách điện
- Điện áp sử dụng 1000V , điện áp thử 5000V
- Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho tòan bộ lô hàng nhập khẩu 
- Màu: Cam (có sẵn); Đen

Giá : 550.000đ

Giá: 550.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện hạ thế

RL03 / Nacol (Việt Nam)
- Chất liệu: cao su thiên nhiên
- Điện áp sử dụng: 1.000 V
- Điện áp kiểm tra: 9.000 V, thời gian kiểm tra: 1 phút, dòng dò đạt: <=  9 mA
- Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5586 -1991, tiêu chuẩn Nga TY 38. 106977-2004
- Có phiếu kiểm tra xuất xưởng

Giá : 200.000 đ

Giá: 200.000₫
Chi tiết
Găng cách điện 26.5KV Yotsugi YS 101/ Yotsugi (Nhật Bản)

- Chất liệu: cao su cách điện

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tiêu chuẩn : Đạt tiêu chuẩn EN, CE, JIS (Nhật Bản) và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Giá: 3,600,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 3.600.000₫
Chi tiết
Găng cách điện Yotsugi hạ áp Yotsugi - Nhật

- Chất liệu: cao su tự nhiên

- Xuất xứ: Nhật Bản

Giá: 820,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 820.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 30 KV Novax Class 4- 460mm/ Novax (Malaysia)

- Chất liệu: cao su cách điện 

- Xuất xứ: Malaysia

- Màu: cam, đen

- Tiêu chuẩn:

 + Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 + Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 4,300,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 4.300.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 30 KV Novax Class 4- 410mm/ Novax (Malaysia)

- Chất liệu: cao su cách điện

- Xuất xứ: Malaysia

- Màu: cam, đen

- Tiêu chuẩn:

 + Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 + Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 4,000,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 4.000.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 26.5 KV Novax Class 3- 460mm/ Novax (Malaysia)

- Chất liệu: cao su cách điện

- Xuất xứ: Malaysia

- Màu: cam, đen

- Tiêu chuẩn:

 + Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 + Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 2,550,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 2.550.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 26.5 KV Novax Class 3- 410mm/ Novax (Malaysia)

- Chất liệu: cao su cách điện              

- Xuất xứ: Malaysia

 + Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 + Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 2,400,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 2.400.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 17KV Novax G5812 Novax Class 2 - Malaysia

- Chất liệu: cao su thiên nhiên đặc biệt

- Xuất xứ: Malaysia

 + Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 + Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho tòan bộ lô hàng nhập khẩu

- Tình trạng hàng:

Giá: 1,100,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 1.100.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 7,5KV Novax G5811 Novax Class 1 - Malaysia

- Xuất xứ: Malaysia

+  Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

+ Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho tòan bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 900,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 900.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện hạ áp Novax G5800 Novax Class 0 - Malaysia

- Chất liệu: cao su thiên nhiên đặc biệt

- Xuất xứ: Malaysia

- Màu: cam

- Tiêu chuẩn:

+  Đạt tiêu chuẩn EN 60903, CE 0194, SIRIM và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

+  Có giấy chứng nhận của TT3 đạt TCVN 5586: 1991 cho tòan bộ lô hàng nhập khẩu

Giá: 470,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 470.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 24KV GD580-24 / Vicadi (Việt Nam)

- Chất liệu: cao su thiên nhiên               

- Xuất xứ: Việt Nam

- Màu: vàng nhạt

- Tiêu chuẩn: áp dụng TCVN 5586 -1991

Giá: 630,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 630.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 22KV GD580-22 / Vicadi (Việt Nam)

- Chất liệu: cao su thiên nhiên               

- Xuất xứ: Việt Nam

- Màu: vàng nhạt

- Tiêu chuẩn: áp dụng TCVN 5586 -1991

Giá: 545,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 545.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 15KV GD580-15 / Vicadi (Việt Nam)

- Chất liệu: cao su thiên nhiên               

- Xuất xứ: Việt Nam

- Màu: vàng nhạt

- Tiêu chuẩn: áp dụng TCVN 5586 -1991

Giá: 400,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

 

Giá: 400.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện 10KV GD580-10 / Vicadi (Việt Nam)

- Chất liệu: cao su thiên nhiên               

- Xuất xứ: Việt Nam

- Màu: vàng nhạt

- Tiêu chuẩn: áp dụng TCVN 5586 -1991

- Tình trạng hàng:

Giá: 335,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

 

Giá: 335.000₫
Chi tiết
Găng tay cách điện hạ thế GD580-01 / Vicadi (Việt Nam)

- Chất liệu: cao su thiên nhiên

- Tính năng:

  • Điện áp sử dụng: 1.000 V
  •  Điện áp kiểm tra: 3.500 V, thời gian kiểm tra: 1 phút, dòng dò đạt: <=  9 mA
  • Có phiếu kiểm tra xuất xưởng

- Xuất xứ: Việt Nam

- Màu: vàng nhạt

- Tiêu chuẩn: áp dụng TCVN 5586 -1991

Giá: 225,000đ-  Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 225.000₫
Chi tiết