RF-601 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế PU + Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn

- Màu sắc: màu nâu gạch.

- Kích cỡ:  240~285 / 37~46

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 860.000đ

Giá: 860.000₫
Chi tiết
RF-600 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn

- Màu sắc: màu nâu gạch.

- Kích cỡ:  240~285 / 37~46

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 800.000đ

Giá: 800.000₫
Chi tiết
RF-600 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn

- Màu sắc: màu nâu gạch.

- Kích cỡ:  240~285 / 37~46

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 800.000đ

Giá: 800.000₫
Chi tiết
RF-48 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da và vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 720.000đ

Giá: 720.000₫
Chi tiết
RF-67 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da và vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.200.000đ

Giá: 1.200.000₫
Chi tiết
RF-47 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da và vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 950.000đ

Giá: 950.000₫
Chi tiết
RF-46 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da và vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 830.000đ

Giá: 830.000₫
Chi tiết
RF-45 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.030.000đ

Giá: 1.030.000₫
Chi tiết
RF-44 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da cao cấp Permair.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.470.000đ

Giá: 1.470.000₫
Chi tiết
RF-63 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.
- Tính năng: 
•    Đế Phyron+Cao su, có lót Kelvar chống đinh
•    Mũi lót thép chống dập ngón
•    Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
- Kích cỡ:  230~295 / 35~48
Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".
Bảo hành 6 tháng
Giá: 1.470.000đ
 

Giá: 1.470.000₫
Chi tiết
RF-43 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: vải Mesh chống thấm siêu nhẹ.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, lót thép chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Dây buộc thao tác nhanh bằng cách vặn núm thắt dây

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.200.000đ

Giá: 1.200.000₫
Chi tiết
RF-62 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.150.000đ

Giá: 1.150.000₫
Chi tiết
RF-42 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da Nubuck và vải Mesh.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 950.000đ

Giá: 950.000₫
Chi tiết
RF-61 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn

- Màu sắc: màu nâu gạch

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 1.060.000đ

Giá: 1.060.000₫
Chi tiết
RF-41 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da Nubuck và vải Mesh.

- Tính năng:

 • Đế Phyron+Cao su, lót Kelvar chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 860.000đ

Giá: 860.000₫
Chi tiết
RF-60 / ROADFACE - S.Korea

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế cao su, lót thép chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Màu sắc: màu nâu gạch.

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 650.000đ

Giá: 650.000₫
Chi tiết
Giày da RF-40 Hàn Quốc

- Chất liệu: da chất lượng cao.

- Tính năng:

 • Đế cao su, lót thép chống đinh
 • Mũi lót thép chống dập ngón
 • Đế chống dầu, chống hoá chất, chống trơn
 • Chống tĩnh điện, chống thấm nước

- Màu sắc: màu xanh navy

- Kích cỡ:  230~295 / 35~48

Tiêu chuẩn: KOSHA, EN, CE "S3".

Bảo hành 6 tháng

Giá: 620.000đ

Giá: 620.000₫
Chi tiết
Giày da bảo hộ K3 – Hàn Quốc
- Giày da loại cao cổ
- Chống đinh, chống dập ngón
- Đế cao su chống trơn, chống dầu, hoá chất lỏng
- Chống thấm nước, thoáng khí
- Tiêu Chuẩn: KOSHA, EN, CE S3, ISO
- Xuất xứ:  K3 – S.Korea
Bảo hành: 6 tháng
Giá : 950.000 đ – Liên hệ để có giá tốt
Giá: 0₫
Chi tiết
Giày cao cổ COV-609 ( Korea )

Giày cao cổ COV-609 ( Korea )

chất liệu: da xịn cao cấp
công dụng: chống đinh, Chống dầu trơn trượt,nước,cách điện (17kv)
Chất liệu: Bằng da xịn, Mũi thép + Đế thép + Cách điện
Cỡ giày: 38 – 47
Tiêu chuẩn chất lượng: EN20345, AS/NZS2210.3.2009

Giá 1.200.000đ - Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 1.200.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ X406

-Chất liệu: thân bằng da, đế làm bằng cao su

-Size: 230~290mm

-Xuất xứ:  Korean

Giá 820.000đ 

Giá: 820.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ X403

-Chất liệu: thân bằng da, đế làm bằng cao su

-Xuất xứ:  Korean

Giá 1.000.000đ 

Giá: 1.000.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ TP 5100SP - Rhino

-Chất liệu: thân giày bằng da,  Đế giầy được làm bằng TPU

-Tiêu chuẩn: Châu Âu EN345

-Xuất xứ:  Rhino – Malaysia

Giá: 450.000đ

Giá: 450.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ 3100SP - Rhino

-Tiêu chuẩn:  Châu Âu EN345

-Xuất xứ:  Rhino – Malaysia

Giá: 430.000đ

Giá: 430.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ PU 3100 - Rhino

-Tiêu chuẩn:  Châu Âu EN345

-Xuất xứ:  Rhino – Malaysia

Giá: 390.000đ 

Giá: 390.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ Goes - Jogger

-Chất liệu: thân giày làm từ da động vật, Đế đúc PU/ TPU, mũi Composite, đế lót sợi Kevlar

-Size: 36 - 44

-Tiêu chuẩn:  Châu Âu EN 345 - S3

-Xuất xứ:  Bỉ – sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 1.120.000đ 

Giá: 1.120.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ GY6213- Jogger

-Chất liệu: Da giày làm từ da động vật, Đế đúc PU, mũi Composite

-Tiêu chuẩn:  Châu Âu EN 345 - S3

-Xuất xứ:  Bỉ – sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 550.000đ 

Giá: 550.000₫
Chi tiết
Giày da BHLĐ Galaxy - Jogger

-Chất liệu: thân giày làm từ da động vật, Đế đúc PU/ TPU, mũi Composite, đế lót sợi Kevlar

-Size: 36 - 44

-Tiêu chuẩn:  Châu Âu EN 345 - S3

-Xuất xứ:  Bỉ – sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 1.120.000đ      

Giá: 1.120.000₫
Chi tiết