Giày da thấp cổ bảo hộ

VIGICO / Việt Nam
- Đế giày được bằng cao su, chống trơn trượt, chống dầu
- Mũi giày được làm từ da động vật cán PU chống thấm nước, mũi giày có bu sắt chống dập ngón chân.
- Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3
- Bảo hành 6 tháng
- Size: 37- 44

Giá : 100.000 đ

Giá: 100.000₫
Chi tiết
Giày da GY 620Pro

-Xuất xứ:  Việt Nam

Giá : 140.000đ 

Giá: 140.000₫
Chi tiết
Giày da GY 620ST02

-Chất liệu: giày làm từ da động vật, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh, chống dập ngón

-Size: 37 - 44

- Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

-Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá : 195.000đ

Giá: 195.000₫
Chi tiết
Giày da GY 620ST01

-Chất liệu: giày làm từ da động vật, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, chống dập ngón, cách điện

-Size: 37 - 44

-Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá : 140.000đ

Giá: 140.000₫
Chi tiết
Giày da GY 620ST01

-Chất liệu: giày làm từ da động vật, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, chống dập ngón, chống đinh

-Size: 37 - 44

-Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

-Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá : 140.000đ

Giá: 140.000₫
Chi tiết
Giày da GY620-ABC04

-Chất liệu: giày được làm từ da động vật,  đế cao su

-Tính năng: chống dập ngón, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh

-Size: 37 - 44

-Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá : 232.000đ

Giá: 232.000₫
Chi tiết
Giày da KB2092-Keep

-Chất liệu: giày được làm từ da động vật ngoại nhập,  đế cao su

-Tính năng: chống dập ngón, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh

-Size: 37 - 44

-Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá : Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da KT209-Keep

-Chất liệu: giày được làm từ da động vật,  đế cao su

-Tính năng: chống dập ngón, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh

-Size: 37 - 44

-Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

Giá   Liên hệ để có giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da KS2092-Keep

-Chất liệu: giày được làm từ 50% da động vật,  đế cao su

-Tính năng: chống dập ngón, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh

-Size: 37 - 44

- Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam– Bảo hành 6 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da GY620VIG

-Chất liệu: mũi dày làm từ da động vật cán PU chống thấm nước, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, chống dập ngón

-Size: 37 - 44

- Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam liên doanh Ý – Bảo hành 6 tháng

Giá : 100.000đ

Giá: 100.000₫
Chi tiết
Giày da GY620VIG

-Chất liệu: mũi dày làm từ da động vật cán PU chống thấm nước, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, có thể cách điện dân dụng

-Size: 37 - 44

 -Xuất xứ:  Việt Nam liên doanh Ý – Bảo hành 6 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da GY620VIG

-Chất liệu: mũi dày làm từ da động vật cán PU chống thấm nước, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, chống dập ngón

-Size: 37 - 44

- Có phiếu thử nghiệm điển hình TT3

 -Xuất xứ:  Việt Nam liên doanh Ý – Bảo hành 6 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da GY620/VIG

-Chất liệu: mũi dày làm từ da động vật cán PU chống thấm nước, đế cao su

-Tính năng: chống trơn trượt, chống dầu, có thể cách điện dân dụng

-Size: 37 - 44

 -Xuất xứ:  Việt Nam liên doanh Ý – Bảo hành 6 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Giày da DH CC

-Chất liệu: da thuộc cao cấp, đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu,chịu nhiệt, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 37 - 43

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá  : 400.000 đ

Giá: 400.000₫
Chi tiết
Giày da DH cao

-Chất liệu: da thuộc, da láng. Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu,chịu nhiệt, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 35 - 46

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 308.000đ

Giá: 308.000₫
Chi tiết
Giày da DH cao

-Chất liệu: da thuộc, da sần. Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu,chịu nhiệt, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 35 - 46 
-Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 290.000đ

Giá: 290.000₫
Chi tiết
Giày da DH thấp

-Chất liệu: da thuộc, da láng. Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu,chịu nhiệt, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 35 - 46   

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 295.000đ

Giá: 295.000₫
Chi tiết
Giày da DH thấp

-Chất liệu: da thuộc, da sần. Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu,chịu nhiệt, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 35 - 46

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 275.000đ

Giá: 275.000₫
Chi tiết
Giày da EDH K15

-Chất liệu: da thuộc, Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 37 - 43

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 255.000đ

Giá: 255.000₫
Chi tiết
Giày da EDH K14

-Chất liệu: da thuộc, Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 37 - 43

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 6 tháng

Giá : 240.000đ

Giá: 240.000₫
Chi tiết
Giày da EDH K13

-Chất liệu: da thuộc, Đế cao su

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

-Size: 37 - 43     

 -Xuất xứ:  Việt Nam – Bảo hành 3 tháng

Giá:230.000đ

Giá: 230.000₫
Chi tiết
Giày da ABC-02CS

-Chất liệu: da thuộc, Đế PVC

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

 -Xuất xứ:  Việt Nam

Giá: 145.000đ

Giá: 145.000₫
Chi tiết
Giày da ABC-02

-Chất liệu: da thuộc, Đế kép

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

 -Xuất xứ:  Việt Nam

Giá: 95.000đ

Giá: 95.000₫
Chi tiết
Giày da ABC-02K

-Chất liệu: da thuộc, Đế PVC

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

 -Xuất xứ:  Việt Nam

Giá: 140.000đ

Giá: 140.000₫
Chi tiết
Giày da ABC-01

-Chất liệu: da thuộc, Đế PVC      

-Tính năng: chống trơn, chống dầu, mũi chống va đập, đế thép chống đinh

 -Xuất xứ:  Việt Nam

Giá: 115.000đ

Giá: 115.000₫
Chi tiết