Thanh toán ngay khi giao hàng (COD)

Nhân viên của Cty TNHH Quốc Hữu Hoàng khi giao hàng sẽ kèm theo hoá đơn hoặc phiếu xuất kho.

Quý khách thanh toán cho nhân viên giao hàng sau khi kiểm tra đầy đủ số lượng và sản phẩm như đã đặt hàng.

 

Thanh toán bằng chuyển khoản

Tài khoản công ty:

Công ty TNHH Quốc Hữu Hoàng

Tài khoản số: 0601 0793 6559

Account no. (USD): 0601 0793 7131   -   SWIFT code: SGTTVNVX

Tại ngân hàng Sacombank – PGD Quận 4

 

Tài khoản cá nhân:

Ngân hàng Sacombank

TRẦN HOÀNG TRUNG

TK số: 0601 0640 1546 – PGD CMT8

Ngân hàng Vietcombank

TRẦN HOÀNG TRUNG

TK số: 0421 000 442 332 – PGD CMT8

 

Thanh toán theo công nợ

(Chỉ áp dụng với công ty có ký kết hợp đồng thương mại với Công ty TNHH Quốc Hữu Hoàng)

Thời hạn thanh toán theo như trên hợp đồng thương mại hai bên đã ký.