Hộp lọc khí DOTpro 320 / NGA

Thông tin sản phẩm

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ,... .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, EN 14.387

Đánh giá sản phẩm
(4.8 điểm - 10 đánh giá)

Giá 0₫

Chi tiết sản phẩm

Model no:

Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp chống lại các chất độc hại.

Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ, ammoniac, các dẫn xuất, axit và hơi đặc biệt là thuỷ ngân.

Chỉ sử dụng được khi nồng độ của oxy trong không khí là không ít hơn 17%. Thời gian có tác dụng bảo vệ khi thử kiểm tra với chất độc mẫu Cyclohexane nồng độ 17,5 mg / lít , lớn hơn 35 phút .

Để cung cấp thêm việc bảo vệ chống lại các sol khí Gas lọc gắn liền với các bộ lọc hạt A2P3 R D, K2P3 R D +, HgP3 R D, A2B2E2P3 R D +, A2B2E2K2P3RD.

  • Trở lực khi lưu lượng không khí 30 lít/phút đi qua 176Pa , thấp ( nhẹ ) hơn 1,5 lần  so với mức quy định của tiêu chuẩn EN (260Pa).

     - Trở lực khi lưu lượng không khí 75 lít/phút đi qua là 260Pa , thấp ( nhẹ ) hơn gần 3,8 lần mức quy định của tiêu chuẩn EN ( 980Pa) .

     - Trọng lượng 310g , nhẹ hơn 38% so với mức tiêu chuẩn EN quy định ( 500g ).

Nhiệt độ hoạt động -40 đến + 40 ° C

Tên

Phân loại

DOTpro 320 combined filter

A2P3 R D

Hơi khí hữu cơ, các sol khí( bụi, khói, sương)

DOTpro 320+ combined filter

K2P3 R D +

Ammoniac và các dẫn xuất, các sol khí( bụi, khói, sương)

DOTpro 320+ combined filter

HgP3 R D

Thuỷ ngân, các sol khí( bụi, khói, sương)

DOTpro 320+ combined filter

A2B2E2P3 R D +

Hơi và khí vô cơ, hữu cơ, các sol khí( bụi, khói, sương).

DOTpro 320 combined filter

A2B2E2K2P3 R D

Hơi và khí vô cơ, hữu cơ, amminoac và các dẫn xuất, hơi và khí axit.

- Nhà sản xuất: Sorbent (Nga)

- Nhà phân phối: cty Quốc Hữu Hoàng.

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Mặt nạ lọc khói ZEVS - U/ NGA

- Chức năng:

  • Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.
  • Đồng thời bảo vệ được cả mắt và mặt.
  • Được trang bị để thoát khỏi vùng bị ô nhiễm
  • Sử dụng một kích thước phổ quát cho người lớn và trẻ em

- Màu sắc: màu vàng.

- Kích thước: 1 kích thước.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn  Châu Âu  EN 403: 2004.

Bảo hành: 6 năm( sản phẩm còn trong bao bì)

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 600  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 3.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOT M 460  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 1.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 460  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOT 320  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ,... .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 2.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 320  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ,... .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, EN 14.387

Giá: 0₫
Chi tiết