Hộp lọc khí DOTpro 460 / NGA

Thông tin sản phẩm

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012, EN 14.387.

Đánh giá sản phẩm
(4.8 điểm - 10 đánh giá)

Giá 0₫

Chi tiết sản phẩm

Model no:

Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp chống lại các chất độc hại.

Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ, ammoniac, các dẫn xuất, axit và hơi

Chỉ sử dụng được khi nồng độ của oxy trong không khí là không ít hơn 17%

Để cung cấp thêm việc bảo vệ chống lại các sol khí Gas lọc gắn liền với các bộ lọc hạt K3, A2B2E2, A2B2E2K2, A2B2E2AX, A3AX.

Nhiệt độ hoạt động -40 đến + 40 ° C

- Thời gian có tác dụng bảo vệ khi kiểm tra với ammoniac  nồng độ 7 mg / lít là 60 phút

- Trở lực khi dòng không khí  lưu lượng 30 lít/phút đi qua là 140Pa

- Trọng lượng 400g ( nhẹ hơn 20% so với quy định tiêu chuẩn EN

- Nhà sản xuất: Sorbent (Nga)

- Nhà phân phối: cty Quốc Hữu Hoàng.

Tên

Phân loại

DOTpro 460 gas filter

K3

Amminoac và các dẫn xuất

DOTpro 460+ gas filter

A2B2E2

Hơi và khí vô cơ, hữu cơ

DOTpro 460+ gas filter

A2B2E2K2

Hơi và khí vô cơ, hữu cơ, amminoac và các dẫn xuất, hơi và khí axit.

DOTpro 460+ gas filter

A2B2E2AX

Hơi và khí vô cơ, hữu cơ, hơi và khí axit, hơi và khí hữu cơ có nhiệt độ sôi dưới 65oC

DOTpro 460 gas filter

A3AX

Hơi và chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao hơn 65oC, hơi và khí hữu cơ có nhiệt độ sôi dưới 65oC

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Mặt nạ lọc khói ZEVS - U/ NGA

- Chức năng:

  • Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.
  • Đồng thời bảo vệ được cả mắt và mặt.
  • Được trang bị để thoát khỏi vùng bị ô nhiễm
  • Sử dụng một kích thước phổ quát cho người lớn và trẻ em

- Màu sắc: màu vàng.

- Kích thước: 1 kích thước.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn  Châu Âu  EN 403: 2004.

Bảo hành: 6 năm( sản phẩm còn trong bao bì)

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 600  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 3.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOT M 460  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 1.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 460  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí amoniac và các dẫn xuất của nó .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, GOST 12.4.235-2012, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOT 320  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ,... .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 2.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, EN 14.387.

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc khí DOTpro 320  / NGA

- Chức năng:

• Cung cấp không khí sạch cho các cơ quan hô hấp.

• Có thể lọc được các khí vô cơ, hữu cơ,... .

- Màu sắc: màu đen.

- Phân loại: 5.

 Áp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn: TR CU 019/2011, EN 14.387

Giá: 0₫
Chi tiết