Bán mặt nạ RST RM2000 – Hàn Quốc

Chất liệu: Silicon + PVC

Tính năng:

  • Loại bán mặt nạ
  • Dùng 1 hộp lọc loại vặn

Tiêu Chuẩn: KOSHA, ISO

Xuất xứ: RST – S.Korea

Bảo hành: 6 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST M3702

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ lọc bụi RM400

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST M2702

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ lọc bụi RM400

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ RM-4000

RM 3000 / RST (Hàn Quốc)
- Chất liệu: silicon
- Bán mặt nạ dùng 2 hộp lọc
- Sử dụng với hộp lọc loại vặn
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 6 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST M2311

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi L907AT

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi L905C

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Mặt nạ lọc bụi RM100

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST M3712

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST M2712

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Tấm lọc bụi RST L911A

G1001S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ lọc bụi RM200

RM 200 / RST (Hàn Quốc)
- Chất liệu: silicon
- Bán mặt nạ kèm 2 tấm lọc bụi
- Dùng lọc bụi
- Có thể tháo ra để sử dụng với hộp lọc hơi động
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 6 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ RM-5000

RM 5000 / RST (Hàn Quốc)
- Chất liệu: silicon
- Bán mặt nạ dùng 2 hộp lọc
- Sử dụng với hộp lọc loại cài
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 6 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Bán mặt nạ RM-1000

RM 1000 / RST (Hàn Quốc)
- Chất liệu: silicon
- Bán mặt nạ dùng 1 hộp lọc
- Sử dụng với hộp lọc loại cài
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 6 tháng

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST GD-2702VA

GD2702VA / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST GD-2002

GD2002 / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất 

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST GD-2711V

GD2711V/ RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST GD-1702VA

GD1702VA / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ nồng độ thấp + lọc bụi
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-1001

G1001 / RST (Hàn Quốc)
- Dùng bụi và lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-2702VA

G2702VA / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-2702A

G2702A / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng

Liên hệ để được giá tốt nhất 

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-2701S

G2701S / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-2701H

G-2701H / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

Liên hệ để được giá tốt nhất

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc RST G-2001

G2001 / RST (Hàn Quốc)
- Dùng lọc hơi độc hữu cơ 
- Dùng cho các loại mặt nạ RM2000, RM3000
- Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
Bảo hành 1 tháng 

 

Giá: 0₫
Chi tiết
Hộp lọc hơi hữu cơ RST G1001S – Hàn Quốc

Bảo hành

Xuất xứ: RST – S.Korea

Tính năng:

  • Dùng lọc hơi độc hữu cơ
  • Dùng kèm mặt nạ RM2000, RM3000

Cấu tạo: than hoạt tính + lưới lọc

Tiêu Chuẩn: KOSHA, ISO

 

Giá: 0₫
Chi tiết