Nón bảo hộ TD04 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu sắc: Trắng| Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương | Đỏ | Xanh lá

Tiêu chuẩn: TCVN6407: 1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 48.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 48.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD03 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu sắc: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương

Tiêu chuẩn TCVN6407:1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 41.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 41.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD02 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa ABS cách điện

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng núm vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn
 • Mũ cách điện, có phiếu kiểm định của Quatest 3
 • Có lỗ gắn phụ kiện

Màu sắc: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh

Tiêu chuẩn TCVN6407:1998 ,  ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 63.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 63.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ TD01 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: Trắng| Vàng cam | Vàng chanh | Xanh Dương

Tiêu chuẩn TCVN6407: 1998 , ISO 9001-2008

Xuất xứ: Việt Nam.

Giá : 33.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 33.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB013 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: Trắng | Vàng cam | Xanh dương | Đỏ

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 27,000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 27.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB04 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu:  Trắng | Vàng cam | Xanh dương

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 17.000 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 17.000₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB03 – Việt Nam
- Chất liệu: nhựa HDPE
- Tính năng: 
 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn
- Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998
Màu:  Trắng | Vàng cam | Xanh dương | Xanh lá | Đỏ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá : 20.500 đ – Liên hệ để có giá tốt
Giá: 20.500₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB02 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút cài
 • Lồng nhựa có 6 điểm giảm chấn

Màu: trắng| vàng cam| vàng chanh | xanh dương.

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 23.500 đ – Liên hệ để có giá tốt

Giá: 23.500₫
Chi tiết
Nón bảo hộ BB01 – Việt Nam

Chất liệu: nhựa HDPE

Tính năng:

 • Điều chỉnh kích cỡ bằng nút vặn
 • Lồng nón có 6 băng giảm chấn

Màu: Trắng | Vàng cam | Vàng chanh | Xanh dương

Tiêu Chuẩn: TCVN 6047:1998

Xuất xứ: Việt Nam

Giá : 30.000 đ – liên hệ để có giá tốt

Giá: 30.000₫
Chi tiết