Phao lớn đỏ trắng

AB 911 - Việt Nam
- Phao cứu sinh tròn.
- Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
- Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
- Xuất xứ: Việt nam

GIÁ 115.000đ

Giá: 115.000₫
Chi tiết