Phao lớn đỏ trắng

Thông tin sản phẩm

AB 911 - Việt Nam
- Phao cứu sinh tròn.
- Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
- Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
- Xuất xứ: Việt nam

GIÁ 115.000đ

Đánh giá sản phẩm
(4.8 điểm - 10 đánh giá)

Giá 115.000₫

Chi tiết sản phẩm

AB 911 - Việt Nam
- Phao cứu sinh tròn.
- Vỏ bằng vải tổng hợp có màu sắc: Trắng đỏ + Da cam.
- Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
- Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
- Xuất xứ: Việt nam

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Phao lớn đỏ trắng

AB 911 - Việt Nam
- Phao cứu sinh tròn.
- Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
- Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
- Xuất xứ: Việt nam

GIÁ 115.000đ

Giá: 115.000₫
Chi tiết